Οργανωτικό Πλαίσιο - Οργάνωση Επιχείρησης

 

Εργαζόμαστε μαζί σας μέσα από εβδομαδιαίες συναντήσεις πάνω σε προκαθορισμένους στόχους.

Οι τομείς παροχής των υπηρεσιών μας περιλαμβάνουν:

Man with Suit

 

Οργάνωση Επιχείρησης μέσα από  Υπηρεσίες Mentoring

Μέσα από τη γνώση και την εμπειρία μας, θα συνεργαστούμε σε όλα τα επίπεδα, για θέματα όπως τα παρακάτω:​​​

-Οργάνωση μιας νέας εταιρίας

-Μετεγκατάσταση ή επέκταση των εγκαταστάσεων μιας εταιρίας 

-Αναβάθμιση των συστημάτων μιας εταιρίας με σκοπό την ανώτερη πιστοποίηση της

-Προγραμματισμός & Έλεγχος Παραγωγής

-Αναδιοργάνωση Διαδικασιών (πχ υιοθέτηση διαδικασιών ασφαλείας σύμφωνα με τα νέα δεδομένα για τον Covid-19)

-Εύρεση νέων συνεργατών

-Διαδικασίες Διαδοχής της Διοίκησης

Business Meeting

 

Οργάνωση Επιχείρησης μέσα από  Υπηρεσίες Εταιρικού

 

Coaching

Μέσα από τις διαδικασίες και τα εργαλεία που μας παρέχει το Executive Coaching θα δουλέψουμε τα παρακάτω:​

-Προσδιορισμός Οράματος, Αποστολής και Στόχων της Επιχείρησης

-Σχεδιασμός Οργανογράμματος

 

-Προσδιορισμός Ρόλων & Ευθυγράμμιση Στόχων

-Υπηρεσίες Υποστήριξης Λήψης αποφάσεων & Υλοποίησης

 

-Αποτύπωση της Πολιτικής της Εταιρίας

 

-Υποστήριξη Στελεχών και υπαλλήλων για την ανάπτυξη απαραίτητων ηγετικών, επικοινωνιακών ή οργανωτικών ικανοτήτων

 

-Προγραμματισμός εκπαίδευσης

 

-Στόχοι & Κίνητρα παραγωγικότητας

 

-Συστήματα αξιολόγησης


-Τεχνικές βελτίωσης ενδο-επιχειρησιακής επικοινωνίας


-Ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας & ομαδικότητας

Cleaning the Floor

Εάν σας ενδιαφέρουν οι υπηρεσίες Οργάνωσης Επιχείρησης,

μπορείτε να βρείτε τη φόρμα ενδιαφέροντος παρακάτω.

*Συνεργαζόμαστε με επιχειρήσεις που η έδρα τους βρίσκεται στην Κεντρική Μακεδονία με φυσική παρουσία,

αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος εξ αποστάσεως. 

Αρκούν 5λεπτα για να την συμπληρώσετε και να λάβετε άμεσα την προσφορά μας.

Διαβάστε επίσης στο Blog μας...

1
2